Share this Job

Hard Turning Engineer

Date: 16-Nov-2021

Location: Sint-Truiden, BE

Company: Bmt International SA

Doel

Het projectmatig uitdetailleren en installeren van een (deel van het) productieproces aan de hand van een producttekening.

De te produceren producten zijn tandwielen, assen of andere mechanische componenten.

De projectingenieur definieert de vereiste specificaties m.b.t. machines, gereedschappen of systemen.

Hij/zij begeleidt het geheel van definitiefase tot aan de uiteindelijke implementatie van deze processen, inclusief de verschillende afnames op de producten.

Hij/zij zorgt er voor dat deze processen productierijp worden en ondersteunt productie daadwerkelijk bij het in bedrijf nemen.

Het geheel wordt dan tenslotte overgedragen aan een productieomgeving nadat de vooraf bepaalde doelstellingen gehaald zijn.

Deze productieomgeving kan zich internationaal situeren. Bij deze overdracht is er steeds aandacht voor het opstellen van noodzakelijke instructies, het geven van opleidingen, de te behalen kwaliteit en de geldende normen.

Opleiding:

Burgerlijk of Industrieel Ingenieur (of gelijkwaardig door ervaring)
                                   
Ervaring:

minimum 2 jaar 

Specifieke kennis:

 • processen die gebruikt (kunnen) worden binnen VCST
 • CNC programmatie
 • kennis van statistische procestechnieken
 • kennis van normtijden en normtijdopbouw
 • zich bewust zijn van klant(specifieke) eisen (Customer Specific Requirements)
 • zich bewust zijn van milieuwetgeving/regelgeving 
 • zich bewust zijn van het bestaan van wettelijke aspecten en productveiligheidsvoorschriften

Taalkennis:

Engels, Duits

Profiel:

 • scherp analytisch en probleemoplossend denken
 • kritische ingesteldheid
 • hoge zelfstandigheid
 • kostenbewust
 • organisatievermogen
 • besluitvaardig
 • resultaatgericht
 • bereidheid tot tijdelijke inzetbaarheid in andere VCST vestigingen
 • bereidheid tot constante bijscholing binnen vakgebied
 • ergonomisch denken
 • veiligheidsgericht denken

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden:

 • De juiste technische uitdetaillering en de volledige implementatie van productiemiddelen en dit naar machines, gereedschappen, installaties en randvoorzieningen van de hem/haar toegewezen operaties tot aan de overdracht naar productie. Dit alles binnen de gestelde projecttargets (timing, kost, kwaliteit, efficiëntie, … ).
 • Fail safe processen zijn de standaard: het vermijden of beheersen van risico’s in het proces die kunnen leiden tot slechte producten is een belangrijk aspect van de job. Dit gebeurt door middel van risicoanalyse technieken (o.a. FMEA’s) en error proof technieken (bv. poka yoké’s). 
 • Het overdragen van het totale pakket van geïnstalleerde productiemiddelen bij nieuwe processen, nieuwe producten en nieuwe machines met de daarbij horende instructies, opleidingen en normen.
 • Het coördineren, organiseren en realiseren van de noodzakelijke afnames en eerste productieseries binnen een nieuw project in nauwe samenwerking met de kwaliteits- en productieafdeling.
 • Het aansturen en technisch ondersteunen van de afdelingen ‘quality engineering’ en ‘equipment engineering’ in het hele aanschafproces van respectievelijk meetmiddelen en machines die aan de strengste veiligheidseisen voldoen. 
 • Technisch aansturen van ‘inkoop’ naar bevoorrading van productiemiddelen (PG en NPG).
 • Het verbeteren van bestaande processen. Hierbij is het belangrijk te weten welke de mogelijkheden zijn (stand der techniek/ innovatie), dit door gebruik te maken van reeds bestaande kennis (bij collega’s) alsook kennis van buitenuit (leveranciers, beurzen, netwerking, internet etc.). 
 • Documenteren van lessons learned.
 • Vullen van het BVO systeem.


Job Segment: Engineer, Quality Engineer, Engineering, Automotive