Mensen

We geloven dat mensen het succes van ons bedrijf bepalen.  De betrokkenheid en het entousiasme van onze mensen om meer te bereiken maken van ieder team een succes en zorgen ervoor dat we aan de verwachtingen van onze klanten voldoen .  Mensen zijn belangrijk teneinde kwalitatieve producten en diensten te leveren aan onze klanten.  Daarom dragen we zorg voor onze mensen en klanten, maar tevens ook voor onze maatschappij en leefomgeving waarin we werken, door meer te doen dan wat strikt genomen verpicht is door de beleidsmakers. 

Uitmuntendheid

Ons streven naar perfectie maakt ons de geprefereerde partner in de nichemarkt van de kwalitatieve matrijzenbouw voor de glascontainer-industrie en in de metaalgieterij voor de machine-industrie.  Op dagelijkse basis werken we constant om onze kwaliteit, efficiëntie en kosten te verbeteren.   Het resultaat van deze inspanningen is dat onze producten en technologiën in de markt erkend worden als de beste in hun soort. 

Welvaart

We streven er constant naar om welvaart te creëren voor al onze belanghebbenden: klanten, leveranciers, werknemers, aandeelhouders, overheidsinstanties en de maatschappij in het algemeen. We omarmen techologische innovatie en richten ons op samenwerking met partners die gaan voor een duurzame toekomst. 

Onze kernwaarden

De manier waarop we onze mensen behandelen is gereflecteerd in een aantal basisprincipes, principes die leiden naar zinvol werk voor onze medewerkers.  We geloven dat deze principes een tastbaar verschil maken in onze acties en resultaten.

Talent is de basis van ons bedrijf 

We ondersteunen de ontwikkeling van onze medewerkers zodat er een evenwicht bestaat tussen onze strategie, onze organisatie en de verwachtingen van diezelfde medewerkers.  Bij Omco gaan competentie en houding hand in hand, het is niet voldoende om enkel over de technische competenties te beschikken, ook de juiste houding en ingesteldheid zijn van belang.   Onze mensen zijn loyale professionals die dingen doen die stroken met de Omco manier van ondernemen.  Omdat talent en het ontwikkelen van talent belangrijk zijn is interne promotie altijd de eerste denkpiste in ons recruteringproces en -beleid.

Leiderschap draait rond mensen ruimte voor initiatief te geven en teamwerk

We geloven sterk dat leiderschap start met kennis, zelfkennis en zelfontwikkeling.  Bij Omco is het succes van een leider vooral het resultaat van een team en hen de nodige autorisatie te geven om de opdracht te doen slagen.  Zorg dragen voor onze mensen is een gedeelde verantwoordelijkheid van HR en de rechtstreekse manager.  Om onze managers en leidinggevenden te ondersteunen in hun rol als leider bieden we trainingen aan die hun zelfbewustzijn, communicatie- en samenwerkingsvaardigheden verder ontwikkelen. 

We mikken hoog en gaan ervoor!

OMCO werkt aan de toekomst van de onderneming en aan de inzetbaarheid van mensen door het stellen van ambitieuze doelen en een cultuur te creëren van verandering en innovatie op alle niveaus.  
Onze ambitieuze doelstellingen zorgen ervoor dat we hoog mikken en er ook voor gaan.  We willen dat ook klanten, leveranciers, aandeelhouders diezelfde ambitie voelen in alle interactie met ons. 

Open communicatie weerspiegelt eerlijkheid

Communicatie gaat hand in hand met toewijding.  We geloven sterk dat een correcte en transparante communicatie een spiegel is tot eerlijkheid en leidt tot wederzijds respect en begrip. 
We communiceren openhartig en met respect, geven eerlijke en constructieve feedback aan elkaar. Onze vlakke organisatiestructuur, korte communicatielijnen en praktische ingesteldheid zorgen ervoor dat we informatie uitwisselen op een informele manier.  Tegelijkertijd hanteren we pragmatische werkprocedures en rapporteringssystemen die leiden tot  de nodige discipline.

We denken globaal en werken lokaal

De prestaties van OMCO zijn gebaseerd op operationele, technische en financiële aspecten eigen aan onze business en het is belangrijk om zowel de toewijding als de bijdragen van ieder team in de verf te zetten, doorheen de ganse groep.  Op iedere site hebben we lokale mensen die kennis en know how van regionale regels en gebruiken combineren met de groepsvisie en aldus de focus behouden op onze globale doelstellingen en strategie.