Zaposleni

Verjamemo, da uspeh podjetja temelji na naših zaposlenih. Njihova zavzetost in iskrena želja po uspehu pomenita, da se vsak član ekipe na vso moč trudi izpolniti pričakovanja naših strank. Zaposleni so najpomembnejši dejavnik pri zagotavljanju kakovostnih produktov in storitev za naše stranke. Naša skrb za zaposlene in za stranke zajema tudi skrb za družbo in okolje, v katerem delujemo, pri čemer naša prizadevanja presegajo morebitne zakonsko določene obveznosti. 

Odličnost

Zaradi naše zavezanosti odličnosti smo izbrani poslovni partner podjetij v tržni niši visokokakovostnih kalupov za industrijo steklenih posod ter na področju kovinskih ulitkov za strojno obdelavo. Vsakodnevno se trudimo, da bi izboljšali našo kakovost, učinkovitost in cene. S temi prizadevanji smo dosegli, da so naši izdelki in tehnologije prepoznani kot najboljši v svojih kategorijah.

Blaginja

Trudimo se, da bi ustvarili blaginjo za vse naše deležnike: stranke, dobavitelje, zaposlene, delničarje, državne organe in družbo na splošno. Z odprtimi rokami sprejemamo tehnološke inovacije in iščemo partnerstva z deležniki, ki hodijo po poti do trajnostne prihodnosti.

Naša najpomembnejša prepričanja

Želimo, da naši zaposleni v svojem delu najdejo smisel, zato smo naša najpomembnejša prepričanja in odnos do zaposlenih ubesedili v spodnjih smernicah. Verjamemo, da ta prepričanja predstavljajo temelje dejanj, s katerimi lahko spreminjamo svet:

Zaposleni so kapital našega podjetja

Spodbujamo razvoj naših zaposlenih, da ohranjamo usklajenost naše strategije, organizacijskih potreb in pričakovanj zaposlenih. V OMCO gredo odnos in kompetence vedno z roko v roki; ni dovolj, da imajo zaposleni le tehnične kompetence ali le pravi odnos. Naši zaposleni so predani strokovnjaki, ki k stvarem pristopajo na OMCO način. Razvoj zaposlenih spodbujamo tudi tako, da delovna mesta vedno najprej poskusimo zapolniti z notranjim napredovanjem.
 

Vodenje temelji na opolnomočenju in skupinskem delu

Globoko verjamemo, da se vodenje začne s poznavanjem in razvojem samega sebe. V OMCO je uspešen vodja tisti, ki opolnomoči druge in spodbuja skupinsko delo. Odgovornost za skrb za zaposlene si delijo vodje linij in kadrovska služba. Naše menedžerje in nadzornike pri vodenju podpiramo z usposabljanji za boljše samozavedanje, coaching, komunikacijske sposobnosti in skupinsko delo.

Ciljamo visoko in gremo do konca

OMCO gradi boljšo prihodnost podjetja in zaposljivost naših zaposlenih z ambicioznimi cilji, s katerimi želimo ustvariti fokus, sprejemati spremembe in spodbujati inovativnost na vseh ravneh. Naši ambiciozni poslovni načrti nas spodbujajo, da »ciljamo visoko in gremo do konca«. Želimo, da naše ambicije z vsakim stikom začutijo tudi naše stranke, dobavitelji in delničarji.

Odprta komunikacija nastavi ogledalo pravičnosti

Komunikacija je ključnega pomena za ohranjanje zavzetosti zaposlenih. Verjamemo, da z odprto komunikacijo nastavimo ogledalo pravičnosti. Komuniciramo iskreno in spoštljivo ter drug drugemu dajemo iskrene povratne informacije. Ravna organizacijska struktura, kratke komunikacijske poti in odnos, ki ne pušča prostora za sprenevedanje, nam omogočajo, da veliko informacij delimo na neformalne načine. Hkrati pa uporabljamo pragmatične delovne procese in orodja za poročanje, ki zagotavljajo potrebno disciplino.

Razmišljamo globalno in delujemo lokalno

Uspešnost skupine OMCO temelji na operacijskem, tehničnem in finančnem vidiku našega poslovanja, enako pomembno pa je, da izpostavimo izjemen prispevek in zavzetost vseh ekip v naši skupini. Na vsaki lokaciji imamo zaposlene lokalne prebivalce, ki znajo poznavanje regijskih zadev združiti z vizijo naše skupine in ohraniti fokus na globalnih strateških ciljih.